Vzorová výkresová dokumentace


Součástí návrhu interiéru je také výkresová dokumentace.

Výkresová dokumentace obsahuje půdorysy s dispozičním řešením, rozměry, řezopohledy interiérů, výkresy atypických stavebních a nábytkových prvků, výkresy elektroinstalace, výkresy vodoinstalace, kladačské výkresy koupelen, seznam použitých prvků, materiálů, apod. Rozsah výkresové dokumentace závisí od typu projektu.

dispoziční řešení

elektroinstalace

výkres zádveří

Kótovaný půdorys

výkres koupelny

výkres kuchyně